Lời xin lỗi

Lời xin lỗi - Số 13

21/03/2017 - 11:12 146

Cuộc sống là 1 hành trình dài, đôi khi còn nhiều khó khăn, thử thách...nhưng đâu đó vẫn có những con người

...dù chẳng thể đủ đầy nhưng họ đối diện với cuộc sống bằng sự lạc quan vô cùng.