Lời xin lỗi

Lời xin lỗi - Số 12

20/03/2017 - 15:54 170

Tiếng kêu của các đồng chí, tiếng kêu "mẹ ơi, chị ơi..." - tức là người ta còn trẻ lắm

Người ta mới rời bàn tay ôm ấp của người mẹ, người chị - người ta vào chiến trường thôi!