Lời xin lỗi

Lời xin lỗi - Số 11

17/03/2017 - 15:01 173

Khi biết có em bé, tôi không có suy nghĩ bỏ con

Nếu con đã đến với mình, tức là muốn trở thành con của mình

Mặc dù khó khăn hay ông bà nội không đồng ý, nhưng nhất định tôi sẽ giữ lại