Nhịp sống phương Nam

[Y KHOA HIỆN ĐẠI] Thoát vị đĩa đệm

23/11/2017 - 18:56 235

Những bất cập của căn bệnh thoát vị đĩa đệm, hướng điều trị căn bệnh này.