Nhịp sống phương Nam

[GÓC NHÌN] TP.HCM: Bắt đầu trao quyền tự chủ cho các trường

21/09/2017 - 19:34 430

Tự chủ trong hoạt động đào tạo
Tự chủ trong tài chính
Tự chủ trong tuyển dụng nhân sự
Tự chủ trong quản lí điều hành

Trong số 1.300 trường học tại TP.HCM, hơn 90% trường đã tự chủ tài chính, trong đó có 2 đơn vị trường học tự đảm bảo chi phí hoạt động. Trong năm học 2017 – 2018, TP.HCM trao quyền tự chủ tuyển dụng nhân sự cho các trường.Vậy hiện ngành giáo dục TP.HCM sẽ làm như thế nào để giám sát đảm bảo minh bạch trước khi trao quyền tự chủ cho các trường? Nếu các trường được phân cấp triệt để về nhân sự, tài chính và chương trình giáo dục thì công cuộc đổi mới giáo dục sẽ ra sao?