LỊCH PHÁT SÓNG

LỊCH PHÁT SÓNG| 14.01 - 20.01.2019

 • SÁNG PHƯƠNG NAMThứ 4, 6:30 am - 7:00 am
 • PHÓNG SỰThứ 4, 11:15 am - 11:30 amĐiểm tựa trong giông bão
 • TIN TỨC 11H30Thứ 4, 11:30 am - 11:50 am
 • CƠM ẤM NHÀ MÌNHThứ 4, 11:50 am - 12:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 12:00Thứ 4, 12:00 pm - 12:50 pm
 • CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNGThứ 4, 12:50 pm - 1:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 13:00Thứ 4, 1:00 pm - 1:50 pmTRÒ CHƠI TRẺ THƠ - Tập 39
 • GẶP NHAU ĐỂ CƯỜIThứ 4, 1:50 pm - 2:00 pmXóm trọ nghệ sĩ
 • PHIM TRUYỆN 16:00Thứ 4, 4:00 pm - 4:45 pmĐỪNG QUÊN EM - Tập 19
 • PHIM TRUYỆN 17:00Thứ 4, 5:00 pm - 5:45 pmTƠ DUYÊN - Tập 16
 • TOÀN CẢNH 24HThứ 4, 6:00 pm - 6:45 pm
 • CÀ PHÊ TỬ TẾThứ 4, 6:45 pm - 7:00 pm
 • TIÊU DÙNG THÔNG MINHThứ 4, 6:55 pm - 7:05 pm
 • CÓ YÊU NÓI ĐI NGẠI GÌThứ 4, 7:05 pm - 7:20 pm
 • LẬP TRÌNH TRÁI TIMThứ 4, 7:20 pm - 7:40 pmNÀNG DÂU HOÀN HẢO - Phần 7
 • BÍ QUYẾT PHONG CÁCHThứ 4, 7:55 pm - 8:05 pm
 • TÁM CÔNG SỞThứ 4, 8:05 pm - 8:20 pm
 • PHIM TRUYỆN 20:15Thứ 4, 8:15 pm - 9:00 pmCON DÂU THỜI NAY - Tập 59
 • TIN NHANH | 9 TINThứ 4, 9:00 pm - 9:10 pm
 • PHIM TRUYỆN 21:10Thứ 4, 9:10 pm - 9:50 pmTÌNH THỦ TÚC - Tập 02
 • HỌC LÀM CHA MẸThứ 4, 9:50 pm - 10:00 pm
 • PHIM VIỆT NAM 22:00Thứ 4, 10:00 pm - 10:45 pmKẺ DỐI TRÁ CHÂN TÌNH - Tập 03
 • SÁNG PHƯƠNG NAMThứ 5, 6:30 am - 7:00 am
 • PHÓNG SỰThứ 5, 11:15 am - 11:30 amGiải pháp tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
 • TIN TỨC 11H30Thứ 5, 11:30 am - 11:50 am
 • CƠM ẤM NHÀ MÌNHThứ 5, 11:50 am - 12:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 12:00Thứ 5, 12:00 pm - 12:50 pm
 • CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNGThứ 5, 12:50 pm - 1:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 13:00Thứ 5, 1:00 pm - 1:50 pmTRÒ CHƠI TRẺ THƠ - Tập 40
 • GẶP NHAU ĐỂ CƯỜIThứ 5, 1:50 pm - 2:00 pmXóm trọ nghệ sĩ
 • PHIM TRUYỆN 16:00Thứ 5, 4:00 pm - 4:45 pmĐỪNG QUÊN EM - Tập 20
 • PHIM TRUYỆN 17:00Thứ 5, 5:00 pm - 5:45 pmTƠ DUYÊN - Tập 17
 • TOÀN CẢNH 24HThứ 5, 6:00 pm - 6:45 pm
 • CÀ PHÊ TỬ TẾThứ 5, 6:45 pm - 7:00 pm
 • TIÊU DÙNG THÔNG MINHThứ 5, 6:55 pm - 7:05 pm
 • CÓ YÊU NÓI ĐI NGẠI GÌThứ 5, 7:05 pm - 7:20 pm
 • LẬP TRÌNH TRÁI TIMThứ 5, 7:20 pm - 7:40 pmNÀNG DÂU HOÀN HẢO - Phần 8
 • BÍ QUYẾT PHONG CÁCHThứ 5, 7:55 pm - 8:05 pm
 • TÁM CÔNG SỞThứ 5, 8:05 pm - 8:20 pm
 • PHIM TRUYỆN 20:15Thứ 5, 8:15 pm - 9:00 pmCON DÂU THỜI NAY - Tập 60
 • TIN NHANH | 9 TINThứ 5, 9:00 pm - 9:10 pm
 • PHIM TRUYỆN 21:10Thứ 5, 9:10 pm - 9:50 pmTÌNH THỦ TÚC - Tập 03
 • HỌC LÀM CHA MẸThứ 5, 9:50 pm - 10:00 pm
 • PHIM VIỆT NAM 22:00Thứ 5, 10:00 pm - 10:45 pmKẺ DỐI TRÁ CHÂN TÌNH - Tập 04
 • SÁNG PHƯƠNG NAMThứ 6, 6:30 am - 7:00 am
 • PHÓNG SỰThứ 6, 11:15 am - 11:30 amĐể ngư dân an tâm bám biển
 • TIN TỨC 11H30Thứ 6, 11:30 am - 11:50 am
 • CƠM ẤM NHÀ MÌNHThứ 6, 11:50 am - 12:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 12:00Thứ 6, 12:00 pm - 12:50 pm
 • CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNGThứ 6, 12:50 pm - 1:00 pm

LỊCH PHÁT SÓNG| HÔM NAY

 • SÁNG PHƯƠNG NAMThứ 4, 6:30 am - 7:00 am
 • PHÓNG SỰThứ 4, 11:15 am - 11:30 amĐiểm tựa trong giông bão
 • TIN TỨC 11H30Thứ 4, 11:30 am - 11:50 am
 • CƠM ẤM NHÀ MÌNHThứ 4, 11:50 am - 12:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 12:00Thứ 4, 12:00 pm - 12:50 pm
 • CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNGThứ 4, 12:50 pm - 1:00 pm
 • PHIM TRUYỆN 13:00Thứ 4, 1:00 pm - 1:50 pmTRÒ CHƠI TRẺ THƠ - Tập 39
 • GẶP NHAU ĐỂ CƯỜIThứ 4, 1:50 pm - 2:00 pmXóm trọ nghệ sĩ
 • PHIM TRUYỆN 16:00Thứ 4, 4:00 pm - 4:45 pmĐỪNG QUÊN EM - Tập 19
 • PHIM TRUYỆN 17:00Thứ 4, 5:00 pm - 5:45 pmTƠ DUYÊN - Tập 16
 • TOÀN CẢNH 24HThứ 4, 6:00 pm - 6:45 pm
 • CÀ PHÊ TỬ TẾThứ 4, 6:45 pm - 7:00 pm
 • TIÊU DÙNG THÔNG MINHThứ 4, 6:55 pm - 7:05 pm
 • CÓ YÊU NÓI ĐI NGẠI GÌThứ 4, 7:05 pm - 7:20 pm
 • LẬP TRÌNH TRÁI TIMThứ 4, 7:20 pm - 7:40 pmNÀNG DÂU HOÀN HẢO - Phần 7
 • BÍ QUYẾT PHONG CÁCHThứ 4, 7:55 pm - 8:05 pm
 • TÁM CÔNG SỞThứ 4, 8:05 pm - 8:20 pm
 • PHIM TRUYỆN 20:15Thứ 4, 8:15 pm - 9:00 pmCON DÂU THỜI NAY - Tập 59
 • TIN NHANH | 9 TINThứ 4, 9:00 pm - 9:10 pm
 • PHIM TRUYỆN 21:10Thứ 4, 9:10 pm - 9:50 pmTÌNH THỦ TÚC - Tập 02