[Lịch phát sóng VTV9] Dự kiến từ 03/7 - 09/7/2017

KHUNG GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7
00:00 THỂ THAO
KTVTV
00:30 CHUYỆN CỦA SAO DIỄN VIÊN BÁ ĐẠO CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ MUÔN MÀU SHOWBIZ HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
Số 29
VTVPY
8 XI NÊ AI RÀNH 6 CÂU
Cho trọn cuộc đời
00:40 ÂM NHẠC VÀ BƯỚC NHẢY
01:00 XE VÀ PHONG CÁCH THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ
01:15 VITAMIN CƯỜI
PLT2
VITAMIN CƯỜI
PLT3
VỊ KHÁCH BÍ ẨN VITAMIN CƯỜI
PLT4
01:30 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người nặng lòng với sách
TIẾNG TƠ ĐỒNG
PL ngày 1/7
02:00 GIẢI MÃ SẮC ĐẸP DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG KHI CÁC THÁNH XA NHÀ
02:10 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 1/11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 2/11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 3/11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 4/11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 5/11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 6/11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Kỷ nguyên châu Á
Phần 7/11
02:15
02:40 BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Rạch Giá
Thành phố miền Tây
PL
RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Bên dòng sông Tiền
VTVHCM
SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY PHIM TÀI LIỆU
Việt Nam hành trình
ra biển lớn
Tập 2
DẤU ẤN TÌNH NGƯỜI
03:00 SỐNG KHỎE VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
03:10 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh
VTVHCM
VĂN HÓA XÃ HỘI
Bình đẳng giới trong
gia đình
PL HCM
KINH TẾ
Nâng cao giá trị con tôm ĐBSCL
VTVCT
TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
Biển mặn Cà Ná
PLPY
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Theo chân người lính
công binh
CHO MÙA BỘI THU
Nuôi tôm hai giai đoạn
VTVCT
CANH TÁC THÔNG MINH
03:15
03:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
03:40 KÝ SỰ
Ký ức miền Tây: Chợ Mây trên đỉnh Cấm Sơn
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Chợ tro Trà Thôn
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 1/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 2/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 3/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 4/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 5/15
03:45
03:55 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người nặng lòng với sách
SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY SIÊU MẪU NHÍ
Số 27
THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ PHÚT TÁM 9
Số 13
X-SHOW
Trải nghiệm chạy Marathon trên cát
04:25 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
04:30 KHU PHỐ ÙM BÀ LẰNG
04:40 RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Bên dòng sông Tiền
VTVHCM
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Rạch Giá
Thành phố miền Tây
PL
8 XI NÊ CHUNG TAY KẾT NỐI ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Ngọt ngào chè chuối
Nam bộ
VTVHCM
XẢ XÌ TRÉT
04:50 VTV KẾT NỐI
05:00 CA NHẠC
Bềnh bồng nhớ
VTVCT
CA NHẠC
Yêu thầm
CA NHẠC
Những lời yêu thương
CA NHẠC
Bềnh bồng nhớ
VTVCT
CA NHẠC
Yêu thầm
CA NHẠC
Những lời yêu thương
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Bóng hình xưa
05:30 CHÀO BUỔI SÁNG BÔNG LÚA V9
06:00 SÁNG PHƯƠNG NAM - VTV9
06:30 BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG CHỐNG LUÔN LẬU, HÀNG GIẢ - BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
06:45 KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 1/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 2/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 3/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 4/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 5/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 6/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 7/15
06:50
07:00 CA NHẠC
Yêu thầm
CA NHẠC
Những lời yêu thương
CA NHẠC
Bềnh bồng nhớ
VTVCT
CA NHẠC
Yêu thầm
CA NHẠC
Những lời yêu thương
GIẢI MÃ SẮC ĐẸP MV CỦA BẠN
Số 20
07:05 TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
PL ngày 17/7
07:10
07:30 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh
VTVHCM
VĂN HÓA XÃ HỘI
Bình đẳng giới trong
gia đình
PL HCM
KINH TẾ
Nâng cao giá trị con tôm ĐBSCL
VTVCT
TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
Biển mặn Cà Ná
PLPY
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Theo chân người lính
công binh
VĂN HÓA XÃ HỘI
Văn hóa thể hiện lòng
biết ơn
KINH TẾ
ĐBSCL khởi động nông nghiệp công nghệ cao
07:35
07:50 CHUYỆN CỦA SAO GIẢI MÃ SẮC ĐẸP TRÁI TIM CHO EM DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Bình yên trên vịnh Xuân Đài VTVPY
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Về quê hương bác Tôn
PL
08:00 ÂM NHẠC VÀ BƯỚC NHẢY DIỄN VIÊN BÁ ĐẠO MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Ngọt ngào chè chuối
Nam bộ
VTVHCM
VỊ KHÁCH BÍ ẨN HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
Số 29
VTVPY
08:10 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
PL ngày 1/7
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
PL ngày 2/7
08:15 SÂN KHẤU HÀI
Bến sông kỷ niệm
VTVHCM
08:30 CHUNG TAY KẾT NỐI TIẾNG TƠ ĐỒNG
PL ngày 1/7
DÂN CA NAM BỘ
Cung nhớ cung thương
KTCT
08:45 VITAMIN CƯỜI
PLT2
SIÊU MẪU NHÍ VITAMIN CƯỜI
PLT3
VITAMIN CƯỜI
PLT4
09:00 PHIM TÀI LIỆU
Việt Nam hành trình
ra biển lớn - Tập 3
PHÚT TÁM 9
09:15 SỨC KHỎE LÀ VÀNG
09:25 TRÁI TIM CHO EM
09:30 RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Bên dòng sông Tiền
VTVHCM
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Rạch Giá
Thành phố miền Tây
PL
CON ĐƯỜNG TRI THỨC
Hành trình nước Mỹ
CANH TÁC THÔNG MINH CHO MÙA BỘI THU
Nuôi tôm hai giai đoạn
VTVCT
XE VÀ PHONG CÁCH CHO MÙA BỘI THU
Trồng hồ tiêu trên đất phèn
09:45 SỨC KHỎE LÀ VÀNG
PL
09:50 PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Xây dựng văn hóa
giao thông
VTVHCM
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Vì sao vỏ tàu thép nằm bờ
PL
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Chấm dứt nạn bơm tạp chất vào tôm
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Khi mô hình sản xuất hợp lòng dân
VTV KẾT NỐI
10:00 BẢN TIN - 10H00
10:15 PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác   Tập 24/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác Tập 25/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác Tập 26/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Trái tim yêu
Tập 1/22
PHIM TRUYỆN 10H15
Trái tim yêu
Tập 2/22
PHIM TRUYỆN 10H15
Trái tim yêu
Tập 3/22
PHIM TRUYỆN 10H15
Trái tim yêu
Tập 4/22
10:20
11:00 KẾT NỐI MIỀN TÂY
11:30 TIN TỨC - 11H30
11:50 KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 24/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 25/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 26/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 27/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 28/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 29/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 30
11:55
12:00 PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 38/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 39/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 40/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 41/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 42/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 43/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 44/44
12:05
12:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
13:00 PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 16/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 17/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 18/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 19/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 20/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 21/84
ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
13:05
13:25 8 XI NÊ
13:50 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
14:00 PHIM TRUYỆN 14H00
Văn phòng mai mối
Tập 13/16
PHIM TRUYỆN 14H00
Văn phòng mai mối
Tập 14/16
PHIM TRUYỆN 14H00
Văn phòng mai mối
Tập 15/16
PHIM TRUYỆN 14H00
Văn phòng mai mối
Tập 16/16
PHIM TRUYỆN 14H00
Chàng quản gia
Tập 1/20
AI RÀNH 6 CÂU
Cho trọn cuộc tình
SOL VÀNG
14:05
14:45 XẢ XÌ TRÉT CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ X-SHOW
Trải nghiệm môn võ Bình Định "Hùng kê quyền"
DẤU ẤN TÌNH NGƯỜI ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
15:00 TIẾNG TƠ ĐỒNG
PL ngày 1/7
THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ
15:10 DÂN CA NHẠC CỔ
Hương biển
DÂN CA NAM BỘ
Duyên lỡ-VTVCT
TIẾNG TƠ ĐỒNG
Gieo vần trong bài vọng cổ
VTVCT
DÂN CA NHẠC CỔ
Hương biển
DÂN CA NAM BỘ
Duyên lỡ
VTVCT
15:30 SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY
15:40 KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 1/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 2/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 3/15
KÝ SỰ
Nơi biên giới nghĩa tình
Tập 4/15
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Về Đồng Tháp
VTVCT
15:55 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
16:00 BẢN TIN - 16H00
16:10 PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng Tập 8/47
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng Tập 9/47
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng Tập 10/47
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng
Tập 11/47
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng Tập 12/47
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng Tập 13/47
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bích huyết thư hương mộng Tập 14/47
16:15
16:55 THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
17:00 PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập 35/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập 36/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập 37/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập 38/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập 39/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9 MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Ẩm thực Bạc Liêu – dân dã, khó quên
17:15 CANH TÁC THÔNG MINH
17:35 PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
17:50 KHU PHỐ ÙM BÀ LẰNG
18:00 TIN TỨC - THỜI TIẾT
18:30 TOÀN CẢNH 24H DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG
18:40 VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
18:50 KHI CÁC THÁNH XA NHÀ SỐNG KHỎE VTV KẾT NỐI
19:00 PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 17/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 18/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 19/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 20/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 21/30
X-SHOW
Trải nghiệm chạy Marathon trên cát
SIÊU MẪU NHÍ
Số 28
19:25
19:30 VTV KẾT NỐI XẢ XÌ TRÉT
19:40 CHUNG TAY KẾT NỐI
19:50 BÍ QUYẾT PHONG CÁCH
20:00 PHIM TRUYỆN 20H00
Ngày đó ta chưa yêu
Tập 9/23
PHIM TRUYỆN 20H00
Ngày đó ta chưa yêu
Tập 10/23
PHIM TRUYỆN 20H00
Ngày đó ta chưa yêu
Tập 11/23
PHIM TRUYỆN 20H00
Ngày đó ta chưa yêu
Tập 12/23
PHIM TRUYỆN 20H00
Ngày đó ta chưa yêu
Tập 13/23
CHUYỆN CỦA SAO SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
20:10 SOL VÀNG
20:20 CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ
20:50 CƯỜI VUI LẮM HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
Số 30
VTVPY
21:00 TIN NHANH
21:10 VITAMIN CƯỜI VITAMIN CƯỜI VỊ KHÁCH BÍ ẨN VITAMIN CƯỜI DIỄN VIÊN BÁ ĐẠO
21:35 DẤU ẤN TÌNH NGƯỜI
22:00 PHIM TRUYỆN 22H00
Nữ thần y - Tập 50/50
PHIM TRUYỆN 22H00
Ba người cha - Tập 1/35
PHIM TRUYỆN 22H00
Ba người cha - Tập 2/35
PHIM TRUYỆN 22H00
Ba người cha - Tập 3/35
PHIM TRUYỆN 22H00
Ba người cha - Tập 4/35
TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Anh hùng trên mặt trận
thầm lặng
22:05 MUÔN MÀU SHOWBIZ
22:30 CẨM NANG SỨC KHỎE
22:45 THẾ GIỚI HÔM NAY
23:00 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người nặng lòng với sách
SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY 8 XI NÊ SIÊU MẪU NHÍ
Số 27
PHÚT TÁM 9
Số 13
X-SHOW
Trải nghiệm chạy Marathon trên cát
23:30 TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Tình thắm duyên quê
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Người ở lại
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Cuộc tình đã lỡ
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Bóng hình xưa
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Tình thắm duyên quê
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Người ở lại
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Cuộc tình đã lỡ
23:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
Page 2 of 7