[Hài kịch] - Biển tình

01/06/2017 - 14:20 829

Tác giả: Vũ Ấn

Đạo diễn: Hoàng Khánh

Diễn viên: Cát Phượng - Khánh Nam - Kiều Minh Tuấn - Puka