Sol vàng

[Sol Vàng] - Tình chết theo mùa đông

03/08/2018 - 09:34 232

Sol Vàng Tháng 6 - Một trái tim yêu - Nhạc sĩ Lam Phương
Phát sóng lúc 20:15 thứ bảy ngày 9.6.2018
Tình chết theo mùa đông
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: Sơn Tuyền