Sol vàng

[Sol Vàng] - Thành phố buồn

03/08/2018 - 09:26 223

Sol Vàng Tháng 6 - Một trái tim yêu - Nhạc sĩ Lam Phương
Phát sóng lúc 20:15 thứ bảy ngày 9.6.2018
Thành phố buồn
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: Sơn Tuyền