Sol vàng

Sol vàng tháng 2

27/03/2017 - 11:10 504

Sol Vàng tháng 2/2017 với nội dung đặc biệt sẽ chạm đến trái tim mọi người.

Đêm nhạc với chủ đề Bài tình cho Quê hương với các bài hát đậm đà phong vị của 2 nhạc sĩ Hàn Châu và Giao Tiên.